Tanggungjawab Sosial

Aktiviti Kami

Sejak tahun 1960-an, Honda telah melancarkan inisiatif dermawan yang mengukuhkan hubungannya dengan komuniti tempatan. Kini, Honda menyediakan pelbagai aktiviti sosial di enam benua di seluruh dunia. Inisiatif sokongan ini dibentuk mengikut kesesuaian keadaan setempat.