Sumbangan Komputer kepada Program Bantuan e-Pembelajaran Pelajar Pulau Pinang

Kempen perkhidmatan Pemeriksaan & Penyelenggaraan Percuma untuk Pelanggan BSH

Sumbangan Untuk Sijil Keselamatan Jalan Raya Dan Kenderaan MIROS

Inisiatif Amal Caring Team Boon Siew Honda