Latihan Sistem Pengurusan Kemalangan Komuter (CAMS) di Batu Kawan

14th September, 2020

Ringkasan

Ogos-September 2020 – Jalan raya Malaysia adalah antara yang paling mematikan di dunia. Di Malaysia, Pulau Pinang mempunyai kes ke-3 tertinggi dalam kemalangan berulang-alik yang melibatkan pekerja. Selain itu, data menunjukkan peningkatan dalam kemalangan jalan raya daripada 42244 kes pada 2016 kepada 45734 pada 2018. 80% daripada kes ini melibatkan motosikal, yang lebih tinggi daripada peratusan nasional sebanyak 66%.

      

Kekurangan keselamatan di jalan raya bukan sahaja memberi risiko kepada pekerja, ia juga menimbulkan risiko kepada perniagaan dan pelaburan, baik asing mahupun domestik.

Bagi menanganinya, Boon Siew Honda dan USM bekerjasama untuk mengubah Taman Perindustrian Batu Kawan (BKIP) menjadi ruang yang memupuk komuniti pengguna jalan raya yang selamat.

Perkongsian ini membawa kepada Sistem Pengurusan Kemalangan Ulang-alik (CAMS), yang kemudiannya memberikan pembentangan khas kepada Ketua Menteri Pulau Pinang mengenai matlamat organisasi ke arah masyarakat ‘Sifar Kemalangan’, khususnya dalam komuniti BKIP. CAMS juga telah menjalin kerjasama dengan syarikat untuk memajukan visi ‘Kemalangan Sifar’nya, termasuk Boon Siew Honda Sdn. Bhd., Haemonetics Sdn. Bhd., ClassA Industrial (M) Sdn. Bhd., Vitrox Technology Sdn. Bhd., Broadcom (M) Sdn. Bhd., VAT Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd., IKEA Batu Kawan, Penang Automation Cluster Sdn. Bhd., Kumpulan Logistik PKT Sdn. Bhd., ScanDisk Storage Malaysian Sdn. Bhd., Boston Scientific Medical Device (M) Sdn. Bhd. Dan Flex LTD (Flex Systems Pulau Pinang).

        

Sehingga Ogos 2020, CAMS telah menjalankan beberapa sesi latihan menunggang keselamatan untuk syarikat pelanggan.

Share: