A1 Motorcycle Sdn. Bhd.

Additional Growth Sdn. Bhd.

Additional Growth Sdn. Bhd.

Ah Chai Motor Sdn. Bhd.

AKJB Sales & Services Sdn. Bhd.

Ang Brothers Motor Sdn. Bhd.

Arai Soon Heng Motor Sdn. Bhd

AS Jaya Motorsport Sdn. Bhd.

Bateri Dan Motor Hock Heng Sdn. Bhd.

Bans Motor Professional (GM) Sdn. Bhd.